Kenichi Nagira


CDs Kenichi Nagira performed on...

Currently Unavailable CDs (7)

2007 - Harukanamachi
?

2006 - Nagira Kenichinokiheki
?

Genre: World Music
2005 - Mannendoko/Nagira Kenichi Sanjo
?

Genre: World Music
2005 - Nagira Kenichi 35th Zokango
?

2005 - Katsushika Ni Batta O Mita
?

2003 - Katsushika Ni Batta
?

2003 - Machi No Kaze Ni Natte
?